Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

[Tagalog] Introduksyon Sa Altruism Essay

  • Submitted by: qqchurch
  • on March 22, 2012
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 738 words

Open Document

Below is an essay on "[Tagalog] Introduksyon Sa Altruism" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Noong 1859, isinulat ni Charles Darwin ang kanyang libro na tinawag na Origin of Species na pinagmulan ng maraming katanungan[1]. Pinagdebatehan ng mga eksperto ang mga tanong na – Hanggang saan ang lawak ng likas na kasamaan o kabutihan ng isang tao? Hanggang saan ang kakayanan o kapasidad ng isang tao para makatulong sa iba? Imoral bang matatawag ang isang tao kung uunahin niya ang sariling kapanakanan kaysa sa kanyang kapwa? At higit sa lahat, Ilusyon na lang ba ang tinatawag nating “Altruism” sa paguugali ng tao? – Para kay Darwin, hindi sumasangayon ang teoryang Natural Selection[2] sa pagtulong sa ibang tao. Bakit? Ito ang ibinigay niyang halimbawa: Kung sakaling ang lahat ng organismo sa mundo ay nakikipagkompetensya sa isa’t-isa para mabuhay, ang tao o hayop na uunahin ang kapakanan ng iba ay tiyak na hindi makakaligtas. Subalit, kahit ganito ang paniniwala at sitwasyon, likas na talaga sa mga tao na tulungan ang kanilang kapwa kahit walang direktang kaugnayan ang mga ito sa kanila o kaya kahit walang pabuya o premyo silang matatanggap.

Ang altruism ay ang tawag sa obligasyon ng bawat nilalang na paglingkuran ang kapwa at unahin ang kanilang kapakanan kaysa ng sa pansarili (Comte, 1800). Ilang mga halimbawa ng taong “Altruistic” kung tawagin ay sina Martin Luther King at Mother Teresa. Si Martin Luther King ay namatay dahil siya ay nanindigan sa kanyang paniniwala na lahat ng tao ay pantay pantay at dapat respetuhin ang kanilang karapatang-pantao. Si Mother Teresa naman ang tao na patuloy na nagbibigay sa ibang nangangailangan kahit siya mismo ay naghihirap na din. Kung tutuusin mahirap tumbasan ang kanilang ginawa kung kaya’t may mga ibang eksperto na dinagdagan ang depinisyon ng “Altruism.” Ayon kila Cardwell, Clark at Meldrum (2002), boluntaryong tumutulong ang tao sa iba dahil sa benepisyo na magagawa nito sa kanilang sarili.[3] Kahit sa disiplinang Sikolohiya, iminumungkahi nila na ang bawat pagkilos ng isang tao ay nakabase sa premyo o parusang...

Show More


Citations

MLA Citation

"[Tagalog] Introduksyon Sa Altruism". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Tagalog-Introduksyon-Sa-Altruism-189971.html>

APA Citation

[Tagalog] Introduksyon Sa Altruism. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Tagalog-Introduksyon-Sa-Altruism-189971.html