Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Strategi Marketing Exam Essay

Open Document

Below is an essay on "Strategi Marketing Exam" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Innholdsfortegnelse

1.0 Innledning 3

2.0 Problemformulering 4
  2.1 Avgrensning 4
  2.2 Referanseramme 5
  2.3 Metode og valg av oppdragsgiver 5
  2.4 Paradigmevalg 6

3.0 Eksternanalyse 6

3.1 Kundeanalyse 6
  3.1.1 Segmentering 6
  3.1.2 Kundemotivasjoner 8
  3.1.3 Udekket behov 9

3.2 Konkurrent analyse 9
  3.2.1 Fitness World 10
  3.2.2 Fitnessdk 11

3.3 Porters Five Forces 13
  3.3.1 Kundenes forhandlingsstyrke 13
  3.3.2 Leverandørens forhandlingsmakt 13
  3.3.3 Substitutter 14
  3.3.4 Potensielle inntrengere/konkurrenter 15
  3.3.5 Konkurranse på det nåværende marked 15

4.0 PEST Analyse 15
  4.1 Økonomiske forhold 15
  4.2 Politiske og legale forhold 17
  4.3 Sosiokulturelle forhold 18
  4.4 Teknologiske forhold 18

5.0 Internanalyse 19

5.1 Virksomhetsbeskrivelse 19

5.2 Finansielle resultater 20
  5.2.1 Lønnsomhetsanalyse av SATS 21

5.3 Prestasjonsmålinger 22
  5.3.1 Kostnadsbesparelse 22
  5.3.2 Evnen og resultatene til leder/ansatte 23
  5.3.3 Nye produktaktiviteter 23
  5.3.4 Brand/virksomhets assossiasjoner 23

5.4 Nåværende strategi 24

5.5 Portfolio analyse – BCG matrise 25

6.0 SWOT Analyse 26

7.0 Strategiske muligheter 28
  7.1 Sustainable Competitive Advantage (SCA) VS. Key Success Factors (KSF) 28
  7.2 Strategiske Mål 30

8.0 Valg av strategi 30
  8.1 Porters generiske strategier 30
  8.2 Ansoff´s vekstmatrise 31

9.0 Handlingsprogram 32

10.0 Implementering 35
  10.1 Kontroll 36

11.0 Konklusjon 37

13.0 Kildekritikk 38

13.1 Kilder 381.0 Innledning

I Danmark har danskene blitt langt mer aktive en tidligere, og man ser en tendensen fra de siste 10 årene at stadig fler har begynt å trene regelmessig. Dette har vært en konsekvens av et stigende fokus på sunnhet og velvære, og i samme takt har fitnessbransjen hatt en markant utvikling. Stadig fler komersielle fitness sentre har blitt...

Show More


Citations

MLA Citation

"Strategi Marketing Exam". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Strategi-Marketing-Exam-603704.html>

APA Citation

Strategi Marketing Exam. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Strategi-Marketing-Exam-603704.html