Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Research In Filipino Essay

  • Submitted by: shinami9e
  • on March 23, 2012
  • Category: College Admissions
  • Length: 12,700 words

Open Document

Below is an essay on "Research In Filipino" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Edukasyon para sa bayan, hindi sa dayuhan! K+12 ni Noynoy, tutulan, labanan!
Edukasyon para sa bayan, hindi sa dayuhan!
K+12 ni Noynoy, tutulan, labanan!
Gabay sa pagtatalakay
May 2011
League of Filipino Students
Sa pagpasok ng June 2010, ang naitala ang 103,599 na kakulangan sa kaguruan, 152,569 na classrooms, 13,225,527 na upuan at 95,557,887 na textbooks sa elementary at high school. 7,931,047 naman ang nakatalang kabataan na hindi nakakapag-aral. Mataas ang bilang ng mga kabataan na makatapak man sa paaralan ay hindi naman nakakapagtapos at napakarami din sa ating mga graduate ang walang trabaho. Pag-upo ng bagong pangulo na si Aquino, sinabi niyang prayoridad niya ang edukasyon. Ngunit sa lahat ng kakulangang ito, hindi man lang kalahati ang tinarget ng kanyang gubyernong tugunan para sa taong 2011. Patuloy din tumitingin sa ibayong dagat para paglagyan ng ating mga kababayan. At labas sa mga nakapag-aaral na, milyon-milyon pa ding kabataan ang hindi man lang makatapak sa paaralan. Sabi ni Noynoy, ang kanyang solusyon sa problematikong edukasyon sa bansa ay ang K+12.
Ano ang K+12?
Ang K+12 o ang Enhanced 12 year Basic Education program ng Department of Education ang pinakabagong programa ni Noynoy Aquino sa edukasyon. Bitbit niya ito sa kanyang 10 point agenda noong panahon ng kampanya sa pagkapangulo. Sa K+12, ang lahat ng kabataan na edad 5 ay dapat pumasok sa kindergarten (pre-school) bago makatuntong sa grade 1, at ang kasalukuyang 6 na taong Elementary o Grade School at ang 4 na taong High School ay madadagdagan ng dalawang taon na Senior High School. Lalagyan ang curriculum ng mga subject na magbibigay ng vocation at technical skills training sa mga estudyante. Halimbawa ng mga ito ay ang welding at machine operation.
Bakit kailangang pigilin ang K+12?
Universal Kindergarten
Sa gitna ng matinding kakulangan sa pasilidad at kaguruan ngayong taon, ipapatupad na ang Universal Kindergarten. Magsisimula na ang pagpasok ng higit kumulang 2.6...

Show More


Citations

MLA Citation

"Research In Filipino". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Research-In-Filipino-190702.html>

APA Citation

Research In Filipino. Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Research-In-Filipino-190702.html