Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Reosiguranje Essay

Open Document

Below is an essay on "Reosiguranje" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

UVOD

Reosiguranje svoj nastanak i postojanost duguje činjenici da ni jedno društvo za osiguranje ne može ili ne želi samo nositi sve rizike što ih je preuzelo. Isto tako niti jedno nacionalno tržište osiguranja ne zadržava sve preuzete rizike, već ih djelimično prenosi na svjetsko tržište reosiguranja. Drugim riječima, reosiguranje kao instrument dodatne diversifikacije rizika nezaobilazna je potreba svakog društva za osiguranje i važan sastavni dio svakog nacionalnog tržišta.
Osiguravajuće društvo se reosigurava kod jednog reosiguravača, a taj prenosi dalje, ne jednom, već desetinama reosiguravatelja - svakome tek nekoliko postotaka ili   čak promila   rizika. Time se bitno umanjuje takozvani rizik likvidnosti osiguravača tj. opasnost da   reosiguravač neće biti finansijski sposoban da isplati neku veliku štetu budući da rizik nije na   jednom, već na desetinama reosiguravača.  

POJAM REOSIGURANJA

Reosiguranje je ponovno osiguranje preuzetih rizika od direktnog osiguravatelja pa kažemo da je reosiguranje u stvari, osiguranje osiguravatelja.
"Reosiguranik" je društvo za osiguranje čiji su rizici osiguranja reosigurani u cjelini ili jednim dijelom. "Reosiguravač" je društvo koje vrši djelatnost reosiguranja.
Reosiguranje je od nezamjenjive važnosti za sigurnost poslovanja osiguravača jer on putem reosiguranja povećava kapacitet preuzimanja rizika u osiguranju, štiti sopstvenu sigurnost I sigurnost svojih osiguranika.
Reosiguranju nije cilj zaštita osiguravača u slučaju niže ostvarenog prihoda iz ulaganja sredstava od planiranog ili od nečekivanog povećanja troškova, nego pokriće rizika iz sklopljenog ugovora. Međutim, ne postoji reosiguranje koje bi osiguravača zaštitilo od svih mogućih odstupanja u veličini šteta u njegovu portfoliju, jer svaki oblik reosiguranja daje optimalnu zaštitu samo kod pojedinih vrsta rizika.
Reosiguranje predstavlja vertikalnu podjelu rizika, gdje se ne mijenja odnos osiguranik –osiguravač. Reosiguranjem, osiguravač (cedent)...

Show More


Citations

MLA Citation

"Reosiguranje". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Reosiguranje-191397.html>

APA Citation

Reosiguranje. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Reosiguranje-191397.html