Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Rechtsfilosofie: “Gerechtigheid”, E. Bru Essay

  • Submitted by: Vlinder
  • on March 24, 2012
  • Category: College Admissions
  • Length: 1,051 words

Open Document

Below is an essay on "Rechtsfilosofie: “Gerechtigheid”, E. Bru" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Rechtsfilosofie: werkgroep “Gerechtigheid”, E. Brunner

Gerechtigheid: een gelijke of ongelijke behandeling?

Ieder mens wenst rechtvaardig te worden behandeld, en bedoelt daarmee hetzelfde behandeld worden als de ander, “gelijk” behandeld worden. Hieruit blijkt onmiddellijk de nauwe band tussen de gerechtigheid en de gelijkheid. De gerechtigheid put van oudsher uit een oerorde krachtens welke “een ieder het zijne” toekomt, echter betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat “een ieder hetzelfde” toekomt. Bij dezen doemt de vraag op of en wanneer men hetzelfde toekomt, en of men dus gelijk dan wel ongelijk behandeld dient te worden. Voor deze lastige vraagstelling wordt gekeken naar wat in het verleden hierover werd vastgesteld. In de eerste plaats komt de slechts oriënterende, doch relevante gerechtigheididee zoals- als eerste- bepaald door Aristoteles aan bod. In de tweede plaats wordt de significante christelijke gerechtigheididee en de stoïcijnse bijdrage besproken. We zullen zien dat zij wezenlijk verschillen en dat het de christelijke notie is waar wij ons heden ten dagen nog in grote mate op verlaten. Als laatste zal worden geconcludeerd.

Aristoteles stelde bij het wezen van de rechtvaardigheid haar sterke band met de gelijkheid vast, alsook kwam hij tot een tweedeling van de rechtvaardigheid.
Ten eerste onderscheidde hij de eenvoudige gelijkheid die aan ieder hetzelfde geeft en dus gelijk handelt: de rekenkundige of vergeldende rechtvaardigheid. Ten tweede onderscheidde hij de gelijkheid die met gebruik van eenzelfde maatstaf de feitelijke ongelijkheden in beschouwing neemt en dus ongelijk handelt: de evenredige, geometrische of uitdelende gelijkheid.
Aristoteles, en ook Plato, deelden in de opvatting van het bestaan van een oerorde die aan “ieder het zijne” doet toekomen, echter beslaat deze in hun visie slechts een deel van de bevolking. Volgens hen zijn er namelijk mensen die niet alleen niet gelijk zijn, maar sterker nog, helemaal geen rechten...

Show More


  • Submitted by: Vlinder
  • on March 24, 2012
  • Category: College Admissions
  • Length: 1,051 words
  • Views: 15
  • 1 rating(s)

Related Essays

Citations

MLA Citation

"Rechtsfilosofie: “Gerechtigheid”, E. Bru". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Rechtsfilosofie-Gerechtigheid-E-Bru-191334.html>

APA Citation

Rechtsfilosofie: “Gerechtigheid”, E. Bru. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Rechtsfilosofie-Gerechtigheid-E-Bru-191334.html