Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Raja Mongkut Essay

  • Submitted by: erawaeses
  • on March 22, 2012
  • Category: History
  • Length: 445 words

Open Document

Below is an essay on "Raja Mongkut" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

ahli kumpulan:mohd.nazrin,siti aisyah,barry,andrea,shahjahan.
Tajuk:
Tema:
Soalan:Huraikan ciri-ciri pembaharuan pemerintahan raja mongkut di Thailand.

Pengenalan

Mongkut telah memerintah Thailand selama 17 tahun dan semasa pemerintahannya baginda sangat dihormati oleh orang-orang barat kerana sikapnya yang bertolak-ansur dan berdiplomasi dalam hubungan antarabangsa. Mongkut telah Berjaya mengekalkan kemerdekaan siam dan memulakan Dasar buka pintu Siam dengan kuasa-kuasa barat Menurut D.G.E hall ,siam lebih berhutang budi kepada mongkut berbanding dengan orang lain kerana kejayaannya mengekalkan kemerdekaan siam.

Isi pertama

    Bagi pemodenan Negara Siam, Raja Mongkut telah melaksanakan pembaharuan dalam bidang pentadbiran. Baginda telah menyusun lebih 500 undang-undang untuk menjamin kebajikan rakyat di samping membolehkan mereka melibatkan diri dalam pentadbiran Siam. Sehubungan itu, baginda memperkenalkan undang-undang yang menyekat perluasan pengaruh golongan bangsawan dan mengehadkan kuasa baginda.
Raja mongkut telah membawa masuk 80 orang pakar dari Eropah untuk mengemaskinikan sistem pentadbiran di Negara Siam. Contohnya, pegawai-pegawai inggeris yang berpengalaman dilantik sebagai penasihat kewangan, pegawai polis, perancang Negara dan syahbandar(harbour master) yang mengawal pelabuhan.

Isi kedua

    Raja Mongkut telah merintis jalan bagi pemodenan ekonomi Siam melalui amalan Dasar Buka Pintu.kesanggupan mongkut menandatangi perjanjian Bowring dengan Inggeris pada tahun 1855 serta perjanjian persahabatan dan perdagangan dengan kuasa-kuasa barat lain sekali gus telah menamatkan dasar isolasi Siam dan menghapuskan sekatan perdagangan Siam terhadap orang-orang barat. Pembukaan Negara Siam kepada perdagangan asing telah mengubah sistem ekonomi Negara itu daripada bercorak sara diri kepada ekonomi komersial. Nilai import dan eksport negara Siam telah bertambah dengan banyak akibat kemasukan barangan luar di pasaran negaranya dan...

Show More


Citations

MLA Citation

"Raja Mongkut". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Raja-Mongkut-190179.html>

APA Citation

Raja Mongkut. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Raja-Mongkut-190179.html