Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Program Essay

  • Submitted by: vanhungitk37
  • on April 4, 2014
  • Category: English
  • Length: 66,585 words

Open Document

Below is an essay on "Program" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Phiên bản thử nghiệm – Lưu hành nội bộ - Microsoft Vietnam

1

Tự học

Microsoft PowerPoint 2010

Chương 1 Giới thiệu PowerPoint 2010 .................................................................. 1
2010 ..................................................................................... 2 Ribbon mới ............................................................................................................................... 2 Ngăn File thay cho nút Office ................................................................................................... 3 Hỗ trợ làm việc cộng tác ........................................................................................................... 3 Nhóm các slide vào các phần trong bài thuyết trình ................................................................. 4 Trộn và so sánh nội dung của các bài thuyết trình .................................................................... 5 Hỗ trợ vừa soạn thảo vừa chạy thuyết trình trên cùng một màn hình ....................................... 5 Biên soạn bài thuyết trình mọi lúc mọi nơi............................................................................... 6 Nhúng , hiệu chỉnh và xem video trong bài thuyết trình .......................................................... 6 Tích hợp sẵn tính năng chuyển sang định dạng PDF/XPS ....................................................... 9 Chụp ảnh màn hình ................................................................................................................. 10 Thêm nhiều hiệu ứng độc đáo cho hình ảnh ........................................................................... 10 Xóa các phần không cần thiết trong hình................................................................................ 10 Hỗ trợ tùy biến Ribbon ........................................................................................................... 11 Nâng cấp SmartArt...

Show More


Citations

MLA Citation

"Program". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Program-604017.html>

APA Citation

Program. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Program-604017.html