Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Planas Essay

  • Submitted by: OzAss123
  • on April 2, 2014
  • Category: History
  • Length: 469 words

Open Document

Below is an essay on "Planas" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Pristatykite kelių jums įdomiausių gimtojo krašto vietovardžių kilmę ir reikšmę.

    Kiekvieno lietuviško vietovardžio istorija savita ir unikali. Deja, iš žemėlapių nykstant kaimams ir vienkiemiams, kartais jų pavadinimas lieka vieninteliu liudijimu, kad dar neseniai čia gyveno žmonės – gimė, dirbo, kūrė, mylėjo. Vardai, arba, anot kalbininko Kazimiero Būgos, „žemės kalba“, yra neišsenkantis šaltinis mokslams, tiriantiems lietuvių kalbą, lietuvių tautos praeitį ir kultūrą. Būdami daug senesni už rašytinius kalbos paminklus, kartais turėdami šaknis tokių žodžių, kurių nebėra dabartinėje kalboje, išsaugoję senovinių žodžių darybos elementų, vietovardžiai yra didžiulės vertės medžiaga kalbotyrai. Šalia archeologinių radinių vietovardžiai yra labai svarbi medziaga – tautų ir jų genčių kilmei nustatyti.Kiekvienas žmogus turi žinoti savo gimtojo krašto atsiradimo kilmę.

    Visų pirma, norėčiau papasakoti apie savo gimtojo miesto „ Raseiniai „ vardo kilmę. Raseiniai – senas žemaičių miestas, išsidėstęs abipus Raseikos upelio. Padavimuose apie Raseinių vietovardžio kilmę pasakoja, kad toje vietoje, kur šiandien stovi Raseinių miestas, ant kalvos, po šimtamečiu ąžuolu, rusenusi šventoji ugnis. Todėl ši vieta buvo pavadinta Raseine ir pagaliau Raseiniai.
    Yra ir dar liūdnesnė legenda apie Raseinių vardo kilmę , kuri byloja, kad girioje stovėjusi Raseikos pilis. Joninių naktį Raseika visiems atidarydavęs pilies vartus. Tačiau kiekvienas čionai užsukęs turėdavo ateiti ne tuščiomus, o atnešti tokį akmenį, kurį gebėdavęs pakelti. Taip susikaupė daug akmenų. Kartą susiruošė Raseika ieškoti nuotakos. Ilgai ieškojo, kol vieną kartą miško trobelėje rado seną žynį ir labai gražią našlaitę Skaistę. Patiko jie vienas kitam. Bet žinys buvo nusprendęs, kad mergaitę taps Perkūno vaidilutė. Raseika to nepaisė ir iškėlė vestuves. Perkūnas nenorėjo atsižadėti savo vaidilutės. Per jungtuvių apeigas trenkė žaibas. Ten, kur stovėjo Skaistė, neliko nieko, tik iš plyšio žemėje...

Show More


Citations

MLA Citation

"Planas". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Planas-603050.html>

APA Citation

Planas. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Planas-603050.html