Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

No Title Essay

  • Submitted by: HuYunling1
  • on April 1, 2014
  • Category: History
  • Length: 1,912 words

Open Document

Below is an essay on "No Title" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Huraikan peranan /sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau
Peranan dan sumbangan ASEAN
·         Tuan rumah mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN pada     November 1971
·         Menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur
·         Mengisytiharkan Negara- Negara ASEAN sebagai ZOPFAN
·         Mengadakan mesyuarat bagi membentuk kerajaan demokratik   campuran Kampuchea di Kuala Lumpur pada tahun 1982
·         ASEAN diisytiharkan sebagai Zon Bebas Senjata Nuklear
·         Tidak membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan pelabuhannya mengangkut bahan atau senjata nuklear
·         Kerjasama dalam projek –projek perindustrian
·         Contoh baju uria di Bintulu, Sarawak
·         Kerjasama ekonomi ASEAN melalui AFTA
·         Mengemukan idea memperluas kerjasama ekonomi melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan
·         Oleh Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad dinamakan EAEC
·         Kerjasama tidak rasmi diadakan melalui konsep ASEAN +3
·         Kerjasama dalam pendidikan
·         Tertubuhnya Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN/ SEAMEO
·         Kerjasama dalam semua bidang
·         Pembinaan pusat serantau untuk Sains dan Matematik/ RECSAM
·         Kerjasama dalam bidang kebudayaan dan sosial
·         Menubuhkan Tabung   Kebudayaan ASEAN
·         Pertukaran rancangan television dan radio
·         Sukan SEA diadakan
·         Kerjasama dalam bidang pelancongan
·         Mengadakan Tahun Melawat ASEAN pada tahun 1992
·         Kerjasama melalui Dasar berbaik-baik dengan negara jiran
·         Contohnya Pertubuhan ASA/ MAPHILINDO / ASEAN

Peranan dan sumbangan MAPHILINDO
·         Mencapai kata sepakat memohon bantuan PBB
·         Mendapatkan pandangan masyarakat Sabah dan Sarawak
·         Menghantar perwakilannya / Lawrence V.Michael More
·         Bersetuju dan menyokong pembentukan Malaysia

Apakah faedah/ manfaat yang diperoleh Malaysia daripada menganggotai pertubuhan   serantau?
ASEAN
·...

Show More


Citations

MLA Citation

"No Title". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/No-Title-602524.html>

APA Citation

No Title. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/No-Title-602524.html