Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Miss Essay

Open Document

Below is an essay on "Miss" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Esej v rámci předmětu 6MP580 Mezinárodní management
Téma: Strategie vstupu na nový trh

Martina Bednářová
Aneta Reisnerová
Letní semestr 2013/2014
Abstrakt
Předmětem eseje je úvaha nad možností vstupu amerického řetězce donáškových a take-out pizza restaurací Papa John´s na nový trh v Singapuru. Řešit budeme otázku vhodnosti východoasijské lokality. Chceme nejen přinést základní pohled na analyzovanou společnost, ale především zmapovat situaci na singapurském trhu a v Singapuru obecně. To vše z hlediska ukazatelů podstatných pro úspěšný start v tomto oboru podnikání. Kromě důležitých ekonomických hledisek týkajících se trhu, se budeme věnovat taktéž kulturním odlišnostem, jež mohou hrát klíčovou roli, například při volbě vhodné marketingové kampaně. Cílem je, na základě zjištěných informací, vypracovat vhodnou strategii vstupu, jejíž využití povede k eliminaci případných problémů. Součástí tedy bude i poukázání na případné hrozby či naopak příležitosti, které daný trh nabízí.

Obsah
Úvod
Ačkoliv má americký řetězec donáškových a take-out pizza restaurací Papa John´s vybudovanou silnou pozici ve svém oboru a skutečně široké zastoupení svých zařízení nejen ve Spojených státech amerických, ale i napříč celým světem, zcela mu chybí pokrytí singapurského trhu, v čemž jsme spatřily příležitost pro jeho další rozvoj. Singapur se v současnosti zařazuje mezi skupinu nejvíce globalizovaných zemí světa. Jeho HDP v poslední době každoročně roste o několik procent. V roce 2013 byl vyhlášen zemí s nejsnazšími podmínkami pro podnikání. Nejen z těchto důvodů právě v této oblasti spatřujeme vhodnou příležitost. Jednak pro získání vyššího počtu nových, spokojených zákazníků a s tím spojené šíření povědomí o dané značce, a jednak především pro navýšení zisků společnosti.
Volba cílového trhu a samotný vstup na tento trh představuje pro jakoukoliv společnost velmi složitý proces, který by měl být podpořen kvalitní strategií. Vhodně zvolená strategie je z hlediska...

Show More


Citations

MLA Citation

"Miss". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Miss-603988.html>

APA Citation

Miss. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Miss-603988.html