Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Marketingcommunicatieplan Essay

Open Document

Below is an essay on "Marketingcommunicatieplan" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

< Titelblad >

Voorwoord
  * Bedoeld als persoonlijke noot c.q. boodschap van de onderzoeker
  * Kort aangeven dat dit verslag mijn afstudeeropdracht is, wat mijn ervaringen zijn geweest en ondersteuners bedanken; studiebegeleiding, bedrijfsmentor, studiegenoten, kennissen.
  * Beslist geen leeswijzer in het voorwoord
  * Bij bepaalde begrippen en/of terminologie is een * geplaatst. Dit verwijst naar de begrippenlijst op pagina X

Managementsamenvatting
Kort en bondig, maximaal 1 tot 1 ½ pagina, geschreven voor de opdrachtgever.
Wederom beslist geen leeswijzer hierin vermelden
Inhoud:
  * Aanleiding opdracht, probleem- en doelstelling in korte context 10%
  * Motivatie en weergave van de centrale onderzoeksvraag en deelvragen opdracht     10%
  * 40%
40%
Korte beschrijving gekozen methoden, gevolgde procedure en plan
  * Beschrijving resultaten en geef korte toelichting daarop
  * 40%
40%
Conclusies en aanbevelingen overzichtelijk weergegeven
  * Aanwezige productbeschrijving en financiële haalbaarheid daarvan
 

Inhoudsopgave

Voorwoord……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..<x>
Management samenvatting………………………………………………………………………………………..………………………………….<x>

1 Inleiding 5
1.2 Probleemstelling en doelstelling van de opdracht 5
1.3 Centrale onderzoeksvraag 6
1.4 Deelvragen 6
2. Beschrijving van de organisatie 6
2.2 Diensten en markten 7
2.3 Kengetallen, omzet en winst 7
2.4 Conclusie 8
3. Methoden van onderzoek 8
3.1 Inleiding 8
3.2 Stapsgewijze beschrijving van de uitvoering van het onderzoek 8
4. Resultaten 9
4.1 Concretisering meetmethode voor verzamelen data per deelvraag 9
4.2 Beschrijving verloop van de uitvoering van het onderzoek per deelvraag 9
4.3 Toegepaste analysemethode per deelvraag voor meting van de resultaten 9
4.4 Interpretatie en toetsing van de resultaten, conclusies per deelvraag 9
5. Financiële haalbaarheid 10
5.1 Kosten- en batenanalyse...

Show More


Related Essays

Citations

MLA Citation

"Marketingcommunicatieplan". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Marketingcommunicatieplan-603065.html>

APA Citation

Marketingcommunicatieplan. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Marketingcommunicatieplan-603065.html