Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Kynferðisleg Misnotkun Á Börnum - Frásögn Og Afleiðingar Essay

  • Submitted by: drofn20halla
  • on April 2, 2014
  • Category: Social Issues
  • Length: 14,964 words

Open Document

Below is an essay on "Kynferðisleg Misnotkun Á Börnum - Frásögn Og Afleiðingar" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Kynferðilseg misnotkun á barni; frásögn og afleiðingar

Halla Dröfn Jónsdóttir

Lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf Félagsvísindasvið

Kynferðisleg misnotkun á barni; frásögn og afleiðingar

Halla Dröfn Jónsdóttir 200882-4239

Lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf Umsjónarkennari: Hrefna Ólafsdóttir

Félagsráðgjafardeild Félagsvísindasvið Háskóla Íslands Júní 2011

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf og er óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. © Halla Dröfn Jónsdóttir 2011 Prentun: Háskólaprent Reykjavík, Ísland 2011

Útdráttur
Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.A. gráðu við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Í ritgerðinni verður fjallað um kynferðislega misnotkun á börnum með það fyrir augum að dýpka skilning lesenda á málaflokknum. Rannsóknarspurningarnar eru þrjár: Hverjar eru afleiðingar kynferðislegrar misnotkunar? Hvers vegna segja svo margir þolendur ekki frá? Síðasta rannsóknarspurningin tengir hinar tvær en hún lýtur að því hvort tengsl séu á milli þess að barn segi frá og afleiðinga fyrir barnið? Í kjölfar aukinnar umræðu á málaflokknum, meðal annars í tengslum við íslensku þjóðkirkjuna, veltir höfundur afleiðingum misnotkunar fyrir sér og hvað hefði áhrif á vægi afleiðinga. Í ritgerðinni kemur höfundur inn á helstu afleiðingar kynferðislegrar misnotkunar og þætti sem hafa áhrif á vægi afleiðinga. Þegar umfang kynferðislegrar misnotkunar hér á landi er borið saman við aðrar Norðurlandaþjóðir kemur í ljós að vandinn virðist mælast stærri hér en annars staðar. Þó gott sé að styðjast við tölulegar upplýsingar á umfangi til að átta sig á útbreiðslu vandans má ekki gleyma að mörg mál komast seint eða aldrei upp. Sú hlið hefur hinsvegar verið minna til umfjöllunar enda erfiðara að rannsaka það sem falið er. Nýlegar rannsóknir varpa þó ljósi á ástæður þess að börn kjósi að þegja yfir misnotkun en rannsóknirnar tóku til barna sem vitað var að höfðu orðið fyrir misnotkun....

Show More


Citations

MLA Citation

"Kynferðisleg Misnotkun Á Börnum - Frásögn Og Afleiðingar". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Kynferdisleg-Misnotkun-A-Bornum-Frasogn-603048.html>

APA Citation

Kynferðisleg Misnotkun Á Börnum - Frásögn Og Afleiðingar. Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Kynferdisleg-Misnotkun-A-Bornum-Frasogn-603048.html