Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Kilis Essay

  • Submitted by: elipce
  • on March 22, 2012
  • Category: Social Issues
  • Length: 4,140 words

Open Document

Below is an essay on "Kilis" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

KILIS

182

11/15/07

4:39 PM

Page 182

GÜNEYDO⁄U ANADOLU REHBER‹

Kilis’in zeytinlikleri

KILIS

11/15/07

4:40 PM

Page 183

K‹L‹S

Kilis

183

KILIS

184

11/27/07

3:31 PM

Page 184

GÜNEYDO⁄U ANADOLU REHBER‹

Bir bak›flta Kilis
Kilis, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Hatay-Maraş oluğu ile Gaziantep
Platosu’nun güneybatı kesiminde yer alır. Mezopotamya’nın kuzeybatısında
bulunan kent, Anadolu’yu Ön Asya’nın diğer ülkelerine bağlayan yollardan biri
üzerindedir. Kuzeyi engebeli olan kentin güneyi Suriye sınırına doğru alçalır.
Kalkerli-kalkersiz ve ağır killi bazalttan oluşan toprak rengi kırmızı ve
kahverengi görünümdedir. Yörenin en önemli akarsuyu Afrin Çayı’dır. Küçük
çaplı diğer akarsu kaynakları bölgenin su zenginliklerini oluşturur. 985 yılında
Bizans İmparatorluğu egemenliği altına giren bölge, 1516 yılında Osmanlı
İmparatorluğu’nun toprakları arasına katıldı. Birinci Dünya Savaşı sonunda
Fransızlar tarafından işgal edilen Kilis, 1921’de işgalden kurtularak
Gaziantep’in ilçesi yapıldı. 1995 yılında Türkiye’nin 79. ili oldu.

‹klim ve bitki
örtüsü
Kilis, Akdeniz iklimi ile Doğu
Anadolu ikliminin kesiştiği yerde
bulunur. Yörede bu iklim
kuşaklarının özellikleri
egemendir. Yazları kurak ve
sıcak, kışları serin ve nemli
geçer. Bitki örtüsü step ve
Akdeniz bitki örtüsünün
karışımından oluşan bir özellik
taşır. Yörede tarıma elverişli
alanlar dışında çayırlar, meralar,
fundalıklar ve ormanlara da
rastlanır.

Akarsular›
Havza genişliği ve su miktarı
bakımından yörenin en önemli
akarsuyu Afrin Çayı’dır. Sabun
Suyu, Balık Suyu ve Sinnep Suyu
Kilis’in diğer akarsularını
oluşturur. Bu akarsular üzerinde
Seve Barajı ve Üçpınar, Balıklı,
Konak göletleri bulunmaktadır.
Kilis şehir merkezinin genel görünümü

Öncüp›nar
S›n›r Kap›s›
Öncüpınar
Türkiye’nin karayolu
sınır kapılarından
biridir. SuriyeTürkiye arasında
önemli bir sınır kapısı
olan Öncüpınar
Sınır Kapısı 157
metrelik bir...

Show More


Citations

MLA Citation

"Kilis". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Kilis-190487.html>

APA Citation

Kilis. Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Kilis-190487.html