Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Johnny Depp Essay

  • Submitted by: vldutz
  • on March 22, 2012
  • Category: Arts and Music
  • Length: 66,507 words

Open Document

Below is an essay on "Johnny Depp" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 1 - mecanica
A. MECANICĂ SUBIECTUL I – Varianta 001

Proba E: Specializarea: matematică-informatică, ştiinţe ale naturii Proba F: Filiera tehnologică - toate profilele, filiera vocaţională - toate profilele şi specializările, mai puţin specializarea matematică-informatică • Sunt obligatorii toate subiectele din două arii tematice dintre cele patru prevăzute de programă, adică: A. MECANICĂ, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICĂ • Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s 2 .

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Proba scrisă la Fizică

(15 puncte)

Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat corect. 1. Notaţiile fiind cele folosite în manualele de fizică, relaţia corectă este: a. Ff = µ N b. Ff = N / µ c. Ff = µN 2 d. Ff = µN (2p) 2. Unitatea de măsură a puterii mecanice în SI poate fi scrisă în forma: a. kg ⋅ m 2 ⋅ s −1 b. kg ⋅ m 2 ⋅ s −3 c. kg ⋅ m ⋅ s −3 d. kg ⋅ m 2 ⋅ s (5p) 3. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică, expresia matematică a teoremei variaţiei energiei cinetice a punctului material este: b. E c = Ltotal c. ∆E c = −Ltotal d. E c = −Ltotal (3p) a. ∆E c = Ltotal 4. Un corp de masă m se deplasează cu viteză constantă pe o suprafaţă orizontală cu frecare, sub acţiunea unei forţe F , orientată sub un unghi α faţă de orizontală, ca în figură. Coeficientul de frecare la alunecare are expresia: a. µ = F cos α
mg − F sinα

F sin α mg + F cos α c. µ = F sinα mg − F cos α d. µ = F cos α mg + F sin α

b. µ =

(2p)

5. Asupra unui corp de masa m = 0,3 kg acţionează o forţă rezultantă constantă F , pe direcţia şi în sensul vitezei iniţiale. Într-un interval de timp ∆t = 2s , variaţia vitezei corpului este ∆v =...

Show More


Citations

MLA Citation

"Johnny Depp". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Johnny-Depp-190036.html>

APA Citation

Johnny Depp. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Johnny-Depp-190036.html