Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Galaxy Essay

Open Document

Below is an essay on "Galaxy" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

OPTION 1 (Remake)
  1. Tên trò chơi: “Thử tài điện ảnh cùng Galaxy”
  2. Thể lệ:
      a. Thời gian: 3 ngày (2 ngày chơi + 1 ngày tổng kết giải)
      b. Cách chơi:
        i. Trả lời gói câu hỏi về những kiến thức chung liên quan đến điện ảnh và Galaxy. Mỗi câu trả lời đúng sẽ nhận được 1 lần quay nhằm tăng số điểm đạt được. Kết thúc đợt chơi sẽ tổng kết điểm. Giải thưởng được chia theo thứ hạng điểm tương ứng.
        ii. Trò chơi chỉ áp dụng cho thành viên của Galaxy (G – Star và Teen Star)
      c. Thời gian trả lời mỗi câu hỏi: 10 giây
      d. Số lần chơi: tương ứng theo từng ngày
        iii. Ngày 1: tối đa 5 lần chơi, trả lời sai 3 câu sẽ mất 1 lần chơi, muốn có thêm lượt chơi phải share game lên facebook và mời 5 người bạn.
        iv. Ngày 2: cách thức như ngày 1 nhưng tối đa 3 lượt chơi.
      e. Cách tính điểm: tương ứng theo từng ngày
        v. Ngày 1: mỗi câu trả lời đúng sẽ nhận được 1 điểm. Vòng quay sẽ có số điểm cộng thêm từ 1 – 10. Vậy tổng điểm sau 1 câu hỏi = 1 + điểm quay được. Ví dụ: trả lời đúng câu 1 và quay được 5 điểm thì điểm = 6 (1 + 5), câu 2 trả lời đúng và quay được 7 điểm thì điểm = 6 + 1 +7 = 14. Điểm sẽ được lưu khi kết thúc lượt chơi của ngày hoặc khi kết thúc ngày mà chưa chơi hết lượt chơi.
        vi. Ngày 2: cách thức tính như ngày 1 nhưng được nhân đôi số điểm sau khi kết thúc 1 vòng quay. Ví dụ trả lời đúng câu 1 và quay được 9 thì điểm = (1 + 9) x 2 = 20, trả lời đúng câu 2 và quay được 1 thì điểm = 20 + [(1+1) x 2] = 24. Điểm sẽ được lưu khi kết thúc lượt chơi của ngày hoặc khi kết thúc ngày mà chưa chơi hết lượt chơi.
        vii. Điểm tổng của người chơi = tổng điểm ngày 1 + tổng điểm ngày 2.

      f. Cách thức trao giải:
        viii. Kết quả sẽ được thông báo chính thức trên fanpage Galaxy và trực tiếp cho những người đoạt giải.
        ix. Mỗi người chơi phải cung cấp thông tin để xác thực (số đt, tên, số CMND) trước khi chơi.
        x. Kể từ ngày có thông báo của Galaxy (fanpage,...

Show More


Citations

MLA Citation

"Galaxy". Anti Essays. 18 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Galaxy-729051.html>

APA Citation

Galaxy. Anti Essays. Retrieved December 18, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Galaxy-729051.html