Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Filosofen Lounge Essay

  • Submitted by: eguyki
  • on March 22, 2012
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 1,805 words

Open Document

Below is an essay on "Filosofen Lounge" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Welkom bij “Schrödinger’s cat box”Lounge

“waar de dode filosofen gaan na overlijden omdat ze te kritisch, pragmatisch, cynische en hinderlijke voor zowel de hemel of de hel waren ”

Wat is Kunst?
Klas: V5B
Ricardo guanipa
Tumaini Tylor

Opdracht   1

  * Nabootsingstheorieen :
Iets of iemand na doen -> imiteren .
Dus volgens de nabootsingstheorie ligt de bedoeling van kunst in de zintuigelijke waarneembare werkelijkheid . Hierbij is mimes betrokken die verstond was onder Aristoteles als , weerspiegeling van de werkelijkheid . Dus mimes is het beginpunt van de nabootsingstheorie . Hierbij moeten kunstenaars de werkelijkheid zo goed mogelijk imiteren .

  * Expressietheorieen :
Expressie : uitdrukking van gevoelens .
Volgens romantici heeft kunst meer te maken met gevoel en intuitie en weinig te maken met intellect en kennis .Hierbij letten ze wel op wat de kunstenaar heeft gemaakt . Wat zijn zn beweegredenen? of welke emoties spelen hierbij een rol ?
Hierbij geven theoritici aandacht aan het werk als een uitdrukking van gevoelens en om ons de kijkers hierbij op de gevoelens op te roepen .
Hierbij zijn expressietheorieen in de esthetica , theorieen die de expressieve dimensies benadrukken . Hierbij legt dit als een zelf expressie van de kunstenaar . De nadruk van deze theorie ligt niet op de vorm van het kunstwerk , maar op de emoties of beelden die opgeroepen worden .
  * De formalistische theorie :
In het begin van de 20ste eeuw verdween de natuurgetrouwe nabootsing van de werkelijkheid uit het beeld van de kunst . Hierbij veroverde een nieuwe esthetische theorie met de modern kunst : Het formalisme . Hierbij wordt de kunst werk beoordeeld op wat je kun horen en / of zien . Het nieuwe is dat the “ formele aspecten “ hierbij worden beschouwd . Dus volgens de formalisten moet de kunst op formele gronden worden beoordeeld en niet inhoudelijke gronden . Er wordt gelet op de aspecten van de vormgeving .

  * Symbooltheorie :
Symbool...

Show More


Citations

MLA Citation

"Filosofen Lounge". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Filosofen-Lounge-190595.html>

APA Citation

Filosofen Lounge. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Filosofen-Lounge-190595.html