Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Filipino Essay

  • Submitted by: beiiamedina
  • on March 22, 2012
  • Category: History
  • Length: 736 words

Open Document

Below is an essay on "Filipino" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Paksa: Ano ang naidudulot ng paninigarilyo sa kalusugan ng tao

Layunin:
  * Matukoy ang suliranin ng paninigarilyo

  * Matukoy ang dahilan o sanhi ng paninigarilyo

  * Malaman ang masasamang epekto ng paninigarilyo.

  * Mailahad ang bilang ng taong may kaso ng paninigarilyo

  * Malaman ang mga hakbangin upang mapigilan ang mga tao sa paninigarilyo

  * Maipaliwanag ang damdamin ng tao patungkol sa bisyo na paninigarilyo

  * Maimulat ang isip ng mga tao kung ano ang maidudulot na masama sa kalusugan ng tao sa paninigarilyo

  * Makapagbigay ng paraan kung paano maiiwasan ng mga tao ang paninigarilyo

  * Makapgbigay ng aral tungkol sa paksang paninigarilyo.

  * Mailahad ang kahalagahan ng pag-aaral sa paksang ito.

  I. Saliga ng pag-aaral:

                  Bilang isang mag-aaral, gaano kahalaga para sa isang tao ang malinis na kapaligiran at

hangin na nakikita at nalalanghap natin sa araw-araw?
                   

                  Ang bawat tao ay may karapatan na mabuhay sa iba’t-ibang estado ng kanilang buhay. Ang

pagkakaroon ng malusog na kalusugan ay importante sa lahat. Ang paninigarilyo ay nagdudulot ng hindi

maganda sa kalusugan, lalo na sa ating baga. Sinisira ng paninigarilyo ang ating katawan sa pamamagitan ng

pagkawala ng bitamina. Nagsisimula ito sa impluwensya sa mga kaibigan, pagkadismaya o problema sa

buhay. Ika nga ng iba, ang sigarilyo ang pagtanggal problema. Pero para sa akin, hindi ito ang solusyon sa
atin para maging matagumpay sa buhay.

                    Sa pananaliksik nito, malalaman natin kung anu-ano ang maidudulot o epekto ng

paninigarilyo sa ating kalusugan. Mapapaalam natin sa bawat mamamayan kung paano nila maiiwasan ang

pag gamit nito. Kaya bilang isang mag-aaral, ano ang iyong kontribusyon sa pagsulong ng pinagbabawal na

paninigarilyo?

  I. Paglalahad ng suliranin:

                    Ang paninigarilyo ay pinagbabawal na ngayon dahil...

Show More


Citations

MLA Citation

"Filipino". Anti Essays. 18 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Filipino-190066.html>

APA Citation

Filipino. Anti Essays. Retrieved December 18, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Filipino-190066.html