Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Falsafah Essay

  • Submitted by: melvinz92
  • on March 23, 2012
  • Category: College Admissions
  • Length: 1,652 words

Open Document

Below is an essay on "Falsafah" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

1.0

PENDAHULUAN

Pada bulan Mac yang lalu, saya dan 3 orang rakan yang lain pelajar daripada unit PISMP Pendidikan Khas ambilan Januari 2010 telah diberi tugasan oleh Bahagian Pendidikan Guru. Kami telah ditugaskan untuk menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) di sekolah rendah yang telah dipilih selama seminggu iaitu bermula pada dari 22 hingga 26 Mac. Tugasan ini adalah wajib bagi setiap pelajar PISMP dan merupakan PBS pertama yang dilaksanakan bagi kumpulan kami. Tujuan perlaksanaan PBS adalah untuk memberi pendedahan awal kepada guru pelatih tentang persekitaran sekolah, budaya sekolah di samping membina sikap positif terhadap profesion perguruan. Selama berada di sekolah kami dikehendaki mendapatkan maklumat melalui pemerhatian, hasil temu bual serta soal selidik untuk menyempurnakan tugasan berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

MOHAMAD HILMI PISMP SEM 1 PEND.KHAS IPG KRM Saya telah memilih Sekolah Kebangsaan Serom 3,Ledang, Johor untuk menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Saya memilih sekolah ini kerana berdekatan dengan kawasan kediaman saya iaitu dalam jarak 20 km saja. Selain itu, saya juga mengetahui bahawa sekolah ini merupakan antara sekolah cemerlang dalam kategori luar bandar serta mempunyai kelas integrasi pendidikan khas.

Pada pendapat saya, sekolah memainkan peranan yang penting dalam pembentukan sahsiah pelajar dan moral pelajar sesuai dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Berdasarkan pemerhatian, temu bual dan interaksi di antara guru-guru di Sekolah Kebangsaan Serom 3 saya dapati pembelajaran dan pengajaran di Sekolah Kebangsaan Serom 3 adalah berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan ianya berjalan dengan baik sekali.

Semasa saya menemuduga dengan guru besar,soalan pertama yang saya ajukan ialah bagaimanakah pihak pentadbir memastikan bahawa Falsafah Pendidikan Kebangsaan berjaya dilaksanakan di sekolah ini untuk melahirkan insan yang seimbang dalam semua bidang dari segi jasmani, emosi ,rohani dan...

Show More


Citations

MLA Citation

"Falsafah". Anti Essays. 12 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Falsafah-191035.html>

APA Citation

Falsafah. Anti Essays. Retrieved December 12, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Falsafah-191035.html