Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Dfghj Essay

  • Submitted by: YusriMadi1
  • on April 3, 2014
  • Category: English
  • Length: 927 words

Open Document

Below is an essay on "Dfghj" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

‘LEADERS CAMP’

Tarikh
30 Mei hingga 1 Jun 2014

Tempat
Tanjung Malie Resort, Pantai Cenang, Pulau Langkawi, Kedah

Anjuran
Majlis Tertinggi Mahasiswa Kolej Sepuluh 2013/2014
dengan kerjasama
Pihak Pengurusan Kolej Sepuluh dan
Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Universiti Putra Malaysia

a. Tujuan
Kertas kerja ini bertujuan untuk mendapatkan kelulusan, bantuan kewangan dan pengangkutan daripada Yang Berbahagia Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Universiti Putra Malaysia untuk mengadakan ‘Leaders Camp’.

b. Pengenalan
Pelbagai kejayaan dan kecemerlangan yang telah digapai oleh Kolej Sepuluh semenjak penubuhannya pada 1 April 1999. Kejayaannya pula tidak hanya bergantung kepada pencapaian akademik semata-mata malah turut terserlah dalam bidang kokurikulum. Kejayaan ini diperoleh adalah bersumberkan kemantapan kepemimpinan mahasiswanya dan komitmen pihak pengurusan kolej yang tidak pernah jemu dalam usaha dan perjuangan merealisasikan kegemilangan Kolej Sepuluh.
Gemilang Antara Terbilang, moto yang sentiasa menjadi pembakar motivasi dan komitmen kepada penghuninya dalam merencanakan misi dan visi UPM. Bertitik-tolak daripada kejayaan yang telah diraih, kolej sentiasa menyediakan peluang dan ruang kepada mahasiswanya untuk melalui proses pembelajaran dan latihan agar sentiasa berada di landasan kecemerlangan.   Kecemerlangan kepemimpinan akan menjadi agenda utama kolej dalam melahirkan mahasiswa kolej yang berdaya kreatif, tahan cabaran, beramanah dan berhati luhur.
Atas sebab inilah, Majlis Tertinggi Mahasiswa Kolej Sepuluh mengambil inisiatif dengan menganjurkan Leaders Camp dengan harapan agar dapat melahirkan barisan pemimpin yang berwibawa, mempunyai kemahiran insaniah yang mantap dan berkualiti sekaligus dapat mencapai matlamat dalam usaha meningkatkan dan mengekalkan kecemerlangan kolej pada masa akan datang.

c. Hasil Pembelajaran
  i. Melahir dan menanam sifat kepemimpinan yang berdisiplin,...

Show More


  • Submitted by: YusriMadi1
  • on April 3, 2014
  • Category: English
  • Length: 927 words
  • Views: 18
  • 1 rating(s)

Related Essays

Citations

MLA Citation

"Dfghj". Anti Essays. 9 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Dfghj-603640.html>

APA Citation

Dfghj. Anti Essays. Retrieved December 9, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Dfghj-603640.html