Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Четирите Мисли, Които Отклоняват Ума От Самсара Essay

  • Submitted by: diamondtruck
  • on March 24, 2012
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 3,837 words

Open Document

Below is an essay on "Четирите Мисли, Които Отклоняват Ума От Самсара" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

ЧЕТИРИТЕ МИСЛИ, КОИТО ОТКЛОНЯВАТ УМА ОТ САМСАРА
Лопон Чечу Ринпоче
Всяка дхарма практика се предшества от определени подготовки, които служат като солидна основа за правилното й изпълнение. Тези подготовки се разделят на два вида: общи и специални. “Четирите мисли, които отклоняват ума от самсара” принадлежат към общите или обикновени подготовки.
Какво означава да се отклони ума от самсара? Това означава да се освободим от всяка привързаност към живота в трите сфери на самсара. Четирите мисли, четирите общи подготовки, ни позволяват да развиваме тази свобода, като разсъждаваме подред върху скъпоценното човешко раждане, преходността, карма и страданията на самсара.
Скъпоценното човешко тяло
Говори се за скъпоценното човешко тяло, като се има предвид ценността на човешкото съществуване, което много трудно се получава. То е ценно, понеже е надарено с някои свободи и способности. Неговата ценност се описва чрез три аспекта: чрез сравнение с по-голяма ситуация, чрез цифрови сравнения и чрез аналогия.
Първият от тези три аспекта описва така наречените “свободи”, които са характерни за скъпоценното човешко раждане. Човешкото раждане е ценно, защото сме избегнали някои други видове прераждане, които биха ни поставили в ситуации, напълно различни от тези, които откриваме в човешката сфера. Тук се говори за осем различни вида съществуване:
1. Раждане в състоянието на параноя, където непрекъснато се преживяват състоянията на изключителна горещина и студ.
2. Раждане в сферите на гладните духове, където непрекъснато се преживяват глад и жажда.
3. Животинско раждане, където съществата непрекъснато преживяват, че са преследвани в лов и подтискани, където непрекъснато се изяждат и злоупотребяват едно с друго.
4. Раждане в нецивилизовани страни, където не може да се научи нещо водещо по положителен път.
5. Раждане като бог, особено бог с много дълъг живот. В резултат на предишни положителни действия, боговете с дълъг живот преживяват в живота си радост и щастие....

Show More


  • Submitted by: diamondtruck
  • on March 24, 2012
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 3,837 words
  • Views: 31
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Четирите Мисли, Които Отклоняват Ума От Самсара". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/CHetirite-Misli-Koito-Otklonyavat-Uma-Ot-191287.html>

APA Citation

Четирите Мисли, Които Отклоняват Ума От Самсара. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/CHetirite-Misli-Koito-Otklonyavat-Uma-Ot-191287.html