Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Biotech Essay

Open Document

Below is an essay on "Biotech" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Opgave 1 Osteproduktion (30 point)

I osteproduktion bruges enzymet chymosin, som stammer fra celler i koens mavevæg. Chymosin
katalyserer spaltning af bindingen mellem aminosyrerne phenylalanin og methionin i
mælkeproteinet casein, se figur 1. Det bevirker, at mælkeproteinerne koagulerer (klumper sammen), og derved dannes ost.

Figur 1. Spaltningen af mælkeprotein katalyseret af chymosin.

1. Angiv hvilken enzymtype chymosin tilhører.
Enymet chymosin producres af skimmelsvampen Aspergillus, som er blevet genetisk modificeret til at kunne danne kalve-chymosin.
Enzymet chymosin fraspalter den hydrofile   del af k-kaseinet. Dette bevirker, at kasein-micellerne bliver mindre vandopløslige, og de aggrergerer og danner et kasein-netværk. Dette netværk indfanger de større fedtkugler, og mælken koagulerer (klumper sammen).

Altså, så er chymosin en ligase.   Eller lyase?


2. Giv forslag til en eksperimentel metode, hvor et enzyms aktivitet kan bestemmes.
Hvis nu man undersøgte katalases enzymaktivitet vil man gøre følgende:

Forberedelse
Opstil et regneark, der kan plotte volumen som funktion af tid, initialhastighed som funktion af substratkoncentration og et Lineweaver-Burk plot. Alle tre plot skal gerne kunne ses på samme skærm.
Lav en opstilling som vist på fotoet på første side. Slangen fra det ene glasrør i proppen skal kunne placeres i måleglasset med vand. Måleglasset spændes fast til et stativ, og mundingen af det vandfyldte måleglas skal være under vandoverfladen i skålen.

Mål initialhastighed
• Afmål 100 mL vand og 20 mL 20 vol.% hydrogenperoxidopløsning i den koniske
kolbe. Tilsæt også magneten.
• Afmål 10 mL gæropslæmning i engangssprøjten.
• Fyld det omvendte måleglas med vand og sæt proppen i kolben.
• Start magnetomrøreren på høj hastighed.
• Tilsæt gæropslæmningen til kolben og start stopuret, når al gæropslæmning er tilsat (tiden 0).
• Aflæs volumen af den dannede gas på måleglasset, umiddelbart efter sprøjten er tømt...

Show More


Citations

MLA Citation

"Biotech". Anti Essays. 10 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Biotech-602998.html>

APA Citation

Biotech. Anti Essays. Retrieved December 10, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Biotech-602998.html