Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Asda Essay

  • Submitted by: Vladon99gtc1
  • on April 1, 2014
  • Category: History
  • Length: 1,262 words

Open Document

Below is an essay on "Asda" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Transformareaintelligence este un domeniu despre care s-a vorbit foarte mult după 11 septembrie 2001. Nu este, însă, mai puţin adevărat că s-auşi făcut foarte multe lucruri, darşi exagerări. Exagerările au dus la faptul ca unele servicii de informaţii să aibă o foarte scăzută capabilitate de a reacţiona la o întoarcere în timp de o manieră brutală, rudimentară, atât ca planificare, câtşi de manifestare a modului de rezolvare a diferendelor între state. Este vorba de conflictul din Georgia. 11 Septembrie a pus în faţa serviciilor de informaţii din întreaga lume pericolul terorismului. De comun acord, s-a ajuns ca pericolul asupra statelor lumii să fie considerat globalşi adaptiv, cu o distincţie nesemnificativă între crimă, terorismşi război. Toată lumea a început să vadă ca unică ameninţare asupra omenirii terorismulşi crima organizată. Cred că s-a supralicitat pe această direcţie, iar serviciile care s-au concentrat numai asupra acesteia, neglijând alte ameninţări, inclusiv cele clasice, au greşit. Serviciile deintelligence au trecut de la maniera de abordare din timpul Războiului Rece, care se baza pe ameninţarea statului-naţiune, la ameninţările transnaţionale, omnidirecţionale, non-stataleşi asimetrice. Plecând de la aceste principii, transformareaintelligence a dus la planificarea, culegerea, analizaşi diseminarea informaţiilor într-o modalitate nouă, mult mai eficientă.
A venit, însă, conflictul din Georgia, iar maniera de acţiune a Rusiei nu a diferit esenţial de cea dinşi de după cel de-al doilea război mondial. Serviciile de informaţii pregătite pentru a face faţă unor acţiuni super-sofisticate s-au văzut din nou în situaţia de a analiza o ameninţare unidirecţionară, de un clasicism rudimentar, cu alte cuvinte, în situaţia de a pune pe masă vechile hărţi de operaţii, de a muta steguleţeşi de a număra tancurişi transportoare blindate. Transformareaintelligence care avusese loc ajuta sau dăuna? Răspunsul esteşi da,şi nu. Lecţia învăţată este că trebuie...

Show More


Citations

MLA Citation

"Asda". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/Asda-602671.html>

APA Citation

Asda. Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/Asda-602671.html