Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

About Importance of Life Essay

Open Document

Below is an essay on "About Importance of Life" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Pada   era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang semakin memajukan ke arah ambang 2020 ini, sring meniti dari bibir ke bibir unmat manusia di segenap empat penjuru dunia tentang isu pemerdagangan manusia. Pemerdagangan manusia didefinisi sebagai kegiatan jenayah yang melibatkan gerakan atau migrasi manusia secara haram. Kini, masalah pemerdagangan manusia sudah menjadi isu polemic yang mengacau bilau mentality masyarakat dan membimbangkan orang ramai, terutamanya anak-anak dan remaja perempuan. Masalah ini seperti duri di dalam daging yang mempengaruh keselamatan dan keamanan Negara Malaysia.Persoalan yang akan saya kupas (摊开) secara mendalam dan terperinci (详细)   ialah apakah LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMBENDUNG MASALAH PEMERDAGANGAN MANUSIA.
Profesor Diraja Ungku Aziz pernah menyatakan bahawa rumah merupakan university pertama bagi anak-anak manakala ibu bapa merupakan professor pertama bagi mereka.Ibu bapa mestilah menjalankan obligasi (责任) dengan menjana keselamatan anak-anak. Mereka harus meluangkan masa untuk menemani anak-anak dan mendapati aktiviti mereka.Selain itu, Ibu bapa warjarlah menyalurkan ajaran agama kepada anak-anaknya sejak kecil lagi.Bak kata pepatah melentur bulur biarlah dari rebungnya.Melalui nasihat dan ajaran yang baik,sudah tentu anak-anak akan dapat membezakan antara intan dengan kaca dan belajar untuk menlindungi diri daripada jenayah pemerdagangan manusia.
Jika ditinjau dengan lebih mendalam dan terperinci, media massa mempunyai pengaruh yang kuat sekali dalam negara kita. Media massa seperti internet,televisyen dan radio harulslah mengambil tindakan dengan menyebarkan dan menyampaikan informasi mengenai cara hubung kepada i pihak berkuasa dan langkah-langkah untuk mengelakkan diri daripada tergelincir ke dalam aktiviti pemerdagangan manusia.Media massa harusmenyebarkan undang-undang dan   hukuman berat yang akan ditanggung oleh sindiket-sindiket yang terlibat dalam jenayah tersebut agar risiko berlakunya pemerdagangan manusia dapat...

Show More


Citations

MLA Citation

"About Importance of Life". Anti Essays. 12 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/About-Importance-Of-Life-761613.html>

APA Citation

About Importance of Life. Anti Essays. Retrieved December 12, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/About-Importance-Of-Life-761613.html