Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

100 Business Ideas Essay

Open Document

Below is an essay on "100 Business Ideas" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Anexa 1 100 de idei de afaceri
Ce fel de afacere v-ar plãcea sã înfiinþaþi? Pentru a da un imbold imaginaþiei, uitaþi-vã peste urmãtoarele o sutã de posibilitãþi. Le-am grupat astfel încât sã vã puteþi gãsi propriile interese, hobbyuri sau cunoºtinþe practice ºi a vedea ce fel de firme au înfiinþat alte persoane, cu interese similare. Desigur, multe idei de afaceri intrã în mai mult de o singurã categorie. Talent la scris ar fi necesar ºi pentru „redactare“, ºi pentru „scrierea unei cãrþi de bucate“, dar ºi pentru „traduceri“, de pildã. Gândiþi-vã ce îºi doresc ºi de ce au nevoie prietenii, familia ºi vecinii dumneavoastrã. Ei sunt piaþa primarã. În afarã de aceasta, alegeþi o afacere în care credeþi cã aveþi un avantaj competitiv. Veþi gãsi ideile împãrþite în categorii. Pentru a vã ajuta sã vã focalizaþi alegerea, am întocmit tabelul de mai jos. Citiþi descrierile din partea stângã ºi însemnaþi Da sau Nu. Unde aþi rãspuns Da, uitaþi-vã la acele secþiuni cu afaceri care v-ar putea interesa.
Vã place sã
Faceþi lucru manual? Vã jucaþi cu animalele? Lucraþi singur? Lucraþi cu alþii? Îi învãþaþi pe alþii? Lucraþi cu maºini? Creaþi? Îi destindeþi pe alþii? Folosiþi computere? Folosiþi aparatul de fotografiat/filmat? Cumpãraþi îmbrãcãminte? Gãtiþi?

Da

Nu

Cãutaþi în aceste secþiuni
Artã, Patiserie, Curãþenie, Gãtit, Artizanat, Grãdinãrit Animale, Pãsãri, Peºti Colecþii, Computere, Internet, Dulgherie, Scris Reclame/Publicitate, Copii, Conducere vehicule, Predarea unei limbi strãine Ciclism, Dans, Muzicã, Predare Biciclete, Computere, Conducere vehicule Artã, Artizanat, Sãrbãtori, Muzicã, Picturã, Imprimerie textilã, Prelucrarea lemnului, Scris Divertisment, Dans, Muzicã Computere, Internet, Design pentru web Fotografie, Videografie Îmbrãcãminte, Imprimerie textilã Patiserie, Brutãrie, Gãtit

Reclame/Publicitate
Vã intereseazã o carierã în publicitate? Aceste afaceri vã vor oferi o experienþã excepþionalã! Design de pliante ºi afiºe: Ajutaþi o companie...

Show More


Citations

MLA Citation

"100 Business Ideas". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://trenmayamx.com/free-essays/100-Business-Ideas-728076.html>

APA Citation

100 Business Ideas. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://trenmayamx.com/free-essays/100-Business-Ideas-728076.html